Journals →  Obogashchenie Rud →  2009 →  #4 →  Back

BENEFICIATION TECHNOLOGY
ArticleName Ore preparation processes and dressability studies with regard to the Syrymbet deposit tin-bearing ore
ArticleAuthor Babuk А. V., Galyutin А. Yu., Golikov V. V., Kuskov V. B.
ArticleAuthorData Golikov V. V., phone: (812) 622-15-58
Abstract Ore preparation processes have been studied, in particular, washability, grindability, possibility of desliming in hydrocyclones. Ore dressability by gravity methods has also been studied – by table concentration, jigging concentration, spiral concentration, centrifugal concentration; by magnetic methods with application of high-gradient magnetic separators; by flotation methods with application of various reagents. Based on the results of the research works, a processing flow sheet has been recommended.
keywords Tin-bearing ore; studies for dressability, washability, grindability, deslimation; gravity, flotation, magnetic and gravity-flotation concentration.
References 1. Issledovaniya veshchestvennogo sostava olovosoderzhashchey rudy Tsentralnogo uchastka mestorozhdeniya Syrymbet / А. V. Babuk, А. Yu. Galyutin, V.V. Golikov, I. S. Anisimov // Obogashcheniye rud. 2008. N 1. P. 24–29.
2. Spravochnik po obogashcheniyu rud. M.: Nedra, 1982.
3. Pol'kin S. I., Laptev S. F. Obogashcheniye olovyannykh rud i rossypey. M.: Nedra, 1974.
4. Pol'kin S. I. Flotatsiya rud redkikh metallov i olova. M.: Gosgortekhizdat, 1960.
5. Golikov V.V. Sovershenstvovaniye tekhnologii flotatsii olovyannykh rud na osnove ispolzovaniya kompleksoobrazuyushchikh svoistv reagentov: dis. … kand. tekhn. nauk. L., 1979.
6. Streltsyn V. G. Razrabotka i issledovaniye protsessa flotatsii kassiterita na primere rud Sherlovogorskogo mestorozhdeniya: dis. … kand. tekhn. nauk. L., 1960–1967.
7. A. s. 486542 SSSR. Sposob flotatsii olovyannykh rud / V. I. Ryaboy, G. G. Ur'yev, V. V. Golikov.
8. A. s. 698665 SSSR. Modifikator dlya flotatsii olovyannykh rud / V. A. Shenderovich, V. I. Ryaboy, V. V. Golikov. Opubl. bull. N 43. 1970.
9.Kotlyarov V. G., Krasnukhina A. V., Novikov Ya. V. Sovershenstvovaniye tekhnologii obogashcheniya shlamov i vnedreniye flotatsii kassiterita reagentom «Flotol 7,9» na Solnechnoy fabrike // Nauchnye trudy TsNIIOlovo. Novosibirsk, 1977.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back