Journals →  Obogashchenie Rud →  2009 →  #4 →  Back

BENEFICIATION PROCESSES
ArticleName Effect of non-ionogenic additions on hexadecylsulfate sorption on mineral barite surface
ArticleAuthor Azbel I. Ye., Arsentyev V. А.
ArticleAuthorData Azbel I. Ye., e-mail: call-maker@dokom.net, Teleperformance Deutschland Group
Abstract The article is devoted to the study of ionogenic and non-ionogenic flotation reagents mixture action mechanism in flotation of barite-containing ores. It is shown, that addition of non-ionogenic compounds of dioxane esters type to alkylsulfates increases collector sorption on barite surface and, consequently, intensifies barite-containing ores flotation process.
keywords Barite-containing ores, flotation, ionogenic and non-ionogenic reagents, sorption, intensification.
References 1. Azbel I. Ye., Matashkin V. G. Sovershenstvovaniye tekhnologii flotatsii baritosoderzhashchikh rud // Obogashcheniye rud. 2009. N 3. P. 22–25.
2. Mitrofanov S. A. Selektivnaya flotatsiya. M.: Nedra, 1970. 435 p.
3. Vliyaniye poverkhnostno-aktivnykh veshchestv na adsorbtsionnye i flotatsionnye svoistva alkilsulfatov / I. N. Badelina, V. I. Ryaboy, G. M. Loginov, A. A. Ivanenko // Obogashcheniye rud. 1989. N 5. P. 19–21.
4. Arsentiyev V.А., Gorlovskiy S. I., Ustinov I. D. Kompleksnoye deistviye flotatsionnykh reagentov. M.: Nedra, 1992. 160 p.
5.Kokorin A. M., Azbel I. Ye., Kurilkov B. R. Izucheniye fiziko-khimicheskikh kharakteristik alkilsulfatov s dlinnymi uglevodorodnymi radikalami // Osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya tekhniki i tekhnologii obogashcheniya rud tsvetnykh metallov : sb. tr. in-ta «Mekhanobr». L., 1990. P. 61–66.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back