Journals →  Obogashchenie Rud →  2009 →  #4 →  Back

BENEFICIATION TECHNOLOGY
ArticleName The Erdenetiyn-Ovoo deposit copper-molybdenum ores mining depth increase
ArticleAuthor Damdinzhav Zh., Andreev Ye. Ye., Brichkin V. P., Sizyakov V. М.
ArticleAuthorData Andreev Ye. Ye., e-mail: opiopi@bk.ru
Abstract The issue of the Erdenetiyn-Ovoo deposit development depth increase is considered based on application of heap leaching for oxidized, mixed and cutoff grade ores.
keywords Flotation, leaching, solvent extraction, electrolysis, hydrometallurgy.ical models, ionometry, video system, process optimization.
References 1. Gezegt Sh., Damdinzhav Zh., Baatarkhuu Zh. Vyshchelachivaniye okislennykh i zabalansovykh rud mestorozhdeniya Erdenetiyn Ovoo // Gorny zhurnal. 1988. N 2. P. 60–62.
2. Davaasambuu D., Lkhamsuren Zh., Damdinzhav Zh. Dobycha, proizvodstvo i primeneniye mineralov i elementov. Ulan-Bator, 2000. P. 166–222, 441–462.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back