Journals →  Obogashchenie Rud →  2009 →  #4 →  Back

ORE DRESSING
ArticleName Upon model of grinding process in drum ball mill
ArticleAuthor Andreev Ye. Ye., Kulakov А. G.
ArticleAuthorData Andreev Ye. Ye., e-mail: opiopi@bk.ru
Abstract A combination model of ore materials grinding process in drum ball mills, including predication, identification and fuzzy components, is proposed. It is adaptive to ambient conditions variation. An apparatus of hybrid neural network is proposed for estimation of the model parameters. The developed model may be used for grinding process control.
keywords Grinding, drum ball mill, modeling, hybrid neural networks, process control.
References 1. Bilenko L. F. Zakonomernosti izmelcheniya v barabannykh melnitsakh. M.: Nedra, 1984. 200 p.
2. Gurevich L. S., Kremer Ye. B. Modelirovaniye struktury potokov v barabannoy melnitse // Obogashcheniye rud. 1989. N 2. P. 34–37.
3. Gurevich L. S., Kremer Ye. B., Rubisov D. G. Modelirovaniye struktury potokov v mnogokamernoy flotatsionnoy mashine // Obogashcheniye rud. 1987. N 2. P. 34–37.
4. Linch A. J. Tsykly drobleniya i izmelcheniya. Modelirovaniye, optimizatsiya, proektirovaniye i upravleniye. M.: Nedra, 1981. 243 p.
5. Closed grinding circuit residence time distribution analysis / Z. Rogovin, Y. C. Lo, A. J. Herbst, K. Rajamani // Minerals & Metallurgical Processing. 1987. Vol. 4, № 4. P. 207-214.
6. Verzhbitskiy V. M. Chislennye metody (matematicheskiy analiz i differentsialnye uravneniya): ucheb. Posobiye dlya vuzov. M.: Vyssh. shk., 2001. 382 p.
7. Boyarinov A. I., Kafarov V. V. Metody optimizatsii v khimicheskoy tekhnologii. Izd. 2nd. M.: Khimiya, 1975. 576 p.
8. Ossovskiy S. Neyronnye seti dlya obrabotki informatsii / Per. s polskogo I. D. Rudinskogo. M.: Finansy i statistika, 2002. 304 p.
9.Khaykin S. Neyronnye seti. Polny kurs.M.: Vil'yams, 2006. 1104 p.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back