Journals →  CIS Iron and Steel Review →  2015 →  #1 →  Back

ArticleName Prognostic simulation of external economic activity for an industrial company
DOI 10.17580/cisisr.2015.01.06
ArticleAuthor V. V. Brinza, I. P. Ilyichev, V. V. Loginova, O. A. Ugarova
ArticleAuthorData

National University of Science and Technology “MISiS” (Moscow, Russia):

V. V. Brinza, Dr. Eng., Director of Scientific and Research Center of Technological Forecasting; e-mail: viachbrinza@mail.ru

I. P. Ilyichev, Cand. Econ., Head of Department of Applied Economy

V. V. Loginova, 1st category research engineer

O. A. Ugarova, Post-graduate

 

O. N. Perk, Research Engineer, has also participated in this work.

Abstract

Multi-factor predicting model of EEA for industrial companies has been realized in this work as a tool for prediction of efficient variants of their development. The model is based on the multi-disciplinary matrix method of qualitative simulation that is based on analytical method of weighted directed graph with pulsed components. Rational visualization of simulated system has been achieved via examination of its hierarchic structure. Multiple influence on the system of external media elements has been taken into account. Initial information for simulation has been received during the cycle of collective expertise; the chief managers and leading specialists of the company, occupying one of the top places in the national metallurgy, participated in this expertise. EEA medium-term forecast has been received for the company using the model in the framework of inertial scenario of its development. High authenticity of prediction results is confirmed. Possibilities of realization of EEA-connected multi-scenario predicting simulation of activity direction of an industrial company are determined.

keywords External economic activity, industrial company, qualified simulation method, structure of simulated system, external media, prognostic model, inertial prediction
References

1. Dolgosrochnye stsenarii vneshneekonomicheskoy strategii Rossii (Longterm scenarios of the external economic strategy of Russia). Edited by S. A. Sitaryan. Knizhnyi dom LIBROKOM — LIBROCOM Book house. 2009. 480 p.
2. Kuzyk B. N., Kushlin V. I., Yakovets Yu. V. Prognozirovanie, strategicheskoe planirovanie i natsionalnoe programmirovanie (Forecasting, strategic planning and national software development). 2nd edition. Moscow. Izdatelstvo Economika = Economy Publishers. 2008. 575 p.
3. Nozdreva R. B., Sinetskiy B. I., Kormyshev V. V. et al. Modulnaya programma dlya menedzherov. Organizatsiya I upravlenie vneshneekonomicheskoy deyatelnostyu. Modul 10 (Modular program for managers. Organization and management on external economic activity. Module 10). Moscow. Infra-M Publishers. 1999. 432 p.
4. Forrester J. Osnovy kibernetiki predpriyatiya. Industrialnaya dinamika (Principles of cybernetics of an enterprise. Industrial dynamics). Moscow. Progress Publishers. 1971. 340 p.
5. Sterman J. D. Business Dynamics Systems: Thinking for a Complex World. USA. Boston. The McGraw-Hill. 2000. 982 p.
6. Walrave B., van Oorschot K. E., Georges A., Romme L. Counteraction the Success Trap in Publicly owned Corporation (http://repository.tue.nl/780741). Eindhoven University of Technology. 2014. 19 p.
7. Schwenker B., Wulf T. Scenario-Based Strategic planning. Developing Strategies in an Uncertain World. Wiesbaden. Springer Gabler. 2013. 229 p.
8. Bradfield R., Wright G., Burt G., Cairns G., Van der Heijden K. The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning. Futures. 2005. Vol. 37. P. 79–81.
9. Avdeeva Z. K., Kovriga S. V., Makarenko D. I., Maksimov V. I. Kognitivnaya strukturizatsiya znaniy o razvitii transnatsionalnoy lorporatsii (Cognitive knowledge structuring in the field of development of a transnational corporation). Proceedings of the 3rd International conference CASC-2003 “Cognitive analysis and management of situation development”. IPU RAN = RAN Institute of management Problems. Moscow. 2003. Vol. 1. P. 51–90.
10. Kee-Young Kwahk, Hee-Woong Kim, Hock Chuan. A Knowledge Integration Approach for Organizational Decision Support. Journal of Database Management. 2007. Vol. 18 (2). P. 41–61.
11. Gorelova G. V., Khlebnikova A. I. Kognitivnoe modelirovanie dlya intellektualnoy sistemy podderzhki prinyatiya resheniy upravleniya tranzitnoy torgovley (Cognitive simulation for an intellectual support system for taking decisions in management of transit trade). Shtuchniy intellekt = Special intellect. 2010. № 3. P. 473–482.
12. Brinza V. V., Yuryev A. B., Korovin A. V., Kuznetsov I. S. Prognozirovanie rezulnanov tekhnicheskogo perevooruzheniya predpriyatiy (Prediction of the results of technical re-equipping of enterprises). Natsionalnaya metallurgiya = National metallurgy. 2002. № 4. P. 46–56.
13. Brinza V. V., Korovin A. V., Lositskiy A. F. et al. Tekhnicheskiy kompleks metallurgicheskogo zavoda. Modelirovanie perspektiv razvitiya (Technical complex of a metallurgical works. Simulation of development prospects). Natsionalnaya metallurgiya = National metallurgy. 2003. № 1. P. 87–94.
14. Rozhdestvenskiy V. V., Brinza V. V., Kotrekhov V. A. Optimizatsiya posledovatelnosti etapov rekonstruktsii mnogostadiynogo proizvodstva (Optimiza tion of the sequence of reconstruction stages in multi-stage production). Tsvetnye metally = Nonferrous metals. 2007. № 10. P.14–23.
15. Brinza V. V., Shlyakhov M. Yu., Zernov S. M. et al. Pervoe v Rossii promyshlennoe proizvodstvo sverkhprovodyashchikh materialov (First into Russia industrial production of superconducting materials). Ekonomika v promyshlennosti = Economy in industry. 2011. № 4. P. 33–47.
16. Brinza V. V., Kostyukhin Yu. Yu., Sherstneva M. A., Raykov Yu. N. Mnogofaktornaya model promyshlennogo predpriyatiya kak instrument povysheniya stoimosti kompanii (Multi-factor model of an indus trial enterprise as a tool of a company’s cost rising). Ekonomika v promyshlennosti = Economy in industry. 2013. № 2. P. 63–67.
17. Gordon Th. J. Cross-Impact Method. United Nations. UN University. 1994. 21 p.
18. Fuchs G., Fahl U., Pyka A. et al. Generating Innovation Scenarios using the Cross-Impact Methodology. Germany, Bremen. University of Bremen. Discussion-Papers Series No. 007-2008. 33 p.
19. Kane J. A Primer for a New-Cross-Impact Language. KSIM. Technological Forecasting and Social Change. 1972. № 4. P. 129-142.
20. Nanus B. QUEST-Quick Environmental Scanning Technique. Long Range Planning. 1982. Vol. 15. No. 2. P. 39–45.
21. Linss V., Fried A. Advanced Impact Analysis: the ADVIAN method — an enhanced approach for the analysis of impact strengths with the consideration of indirect relations. Preprint. Chemnitz University. 2009. 13 p.
22. Gallopin G. C. Modelling Incompletely Specified Complex Systems. Third International Symposium on Trends in Mathematical Modelling (1976). UNESCO- Fundacion. Bariloche. 1977. P. 360–379.
23. Mukhin V. I. Issledovanie sistem upravleniya (Study of management systems). Ekzamen = Examination. Moscow. 2003. 384 p.
24. Drozdova G. M. Menedzhment zovnishnyo-ekonomichnoy diyalnosti pidpriemstva (Management of external economic activity of enterprising business). Tsentr uchobovoy literatury (TsUL) = Center of education literature. Kiev. 2002 172 p.
25. Didkovskiy M. I. Vneshneekonomicheskaya deyatelnost (External economic activity). Znanie = Knowledge. Kiev. 2006. 462 p.
26. RF Federal Law “Ob eksportnov kontrole” (“On the export control”) № 183-Ф3 (edition 01.12.2007) dated 18.07.1999.
27. Vasilyeva N. A., Mateush T. A., Mironov M. G. Ekonomika i predpriyatiya (Economy and enterprises). Vysshee obrazovanie = High school education. Moscow. 2008. 191 p.
28. Ekonomika predpriyatiya (Economy of an enterprise). Edited by Karlik A. E., Shukhgalter M. L. Piter. St. Petersburg. 2009. 464 p.
29. Zovnishnyoekonomichna diyalnost pidpriemstv: kreditno-modulnyi kurs (External economic activity of enterprises: credit-modular course). Edited by Ko zak Yu. G., Logvinova N. S., Rzhepishevskiy K. T. Tsentr uchobovoy literatury (TsUL) = Center of education literature. Kiev. 2010 288 p.
30. Sukhinina V. V., Chichkina V. D. Vneshne eko nomi cheskaya deyatelnost promyshlennogo predpriyatiya (External economic activity of an industrial enterprise). SGTU = Samara state technical university. Samara. 2011. 189 p.
31. Rastvortseva S. N., Fauzer V. V., Zadorozhnyi V. N., Zelevskiy V. A. Vneshnetorgovaya deyatelnost rossiyskikh predpriyatiy v usloviyakh globalizatsii (External economic activity of Russian enterprises in globalization conditions). SpbGU = St. Petersburg State University. St. Petersburg. 2011. 116 p.
32. National legal Internet portal of Belarus Republic. http://pravo.by/main.asx?guid=3331
33. Real Export company website: http://www.realexport.ru/information/articles/
34. Bandurin A. V., Chub B. A. Strategicheskiy menedzhment organizatsii (Strategic management of organization). Delo = Matter. Moscow. 2002. 231 p.
35. Belyaev A. A., Korotkov E. M. Sistemologiya organizatsiy (Sistematology of organizations). INFRA-M. Moscow. 2000. 182 p.
36. Porter M. E. Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. he Free press. NY. 1980. 422 p.
37. Brinza V. V., Loginova V. V., Khilko A. I. Opredelenie effektivnykh variantov dekompozitsii modeliruemykh slozhnykh sistem so znachitelnoy doley sotsialnykh sostavlayushchikh (Definition of efficient decomposition variants for simulated complicated systems with essential part of social components). Ekonomika v promyshlennosti = Economy in industry. 2009. № 3. P. 41–46.
38. Brinza V. V., Kuznetsov I. S. Galiullin T. S., Korovin A. V., Germanova A. V. Modelirovanie rezervov vzaimodeystviya metallurgicheskikh predpriyatiy i nauchnogo kompleksa vysshikh uchebnykh zavedeniy (Simulation of interaction reserves between metallurgical enterprises and scientific complex of high schools). Chernaya metallurgiya. Bulleten NTI = Ferrous metallurgy. Bulletin of scientific and technical information. 2008. № 1 (1297). P. 73–80.
39. Beshelev S. D., Gurvich F. G. Matematiko-statisticheskie metody ekspertnykh otsenok (Mathe matical and statistical methods of expert evaluations). 2nd edition. Financy i statistika = Finances and statistics. Moscow. 1980. 260 p.
40. Roberts F.S. Graph Theory and its Applications to Problem of Society. SIAM. Philadelphia. 1978. 123 p.
41. Gorelova G. V., Zakharova E. N., Ginis L. A. Kognitivnyi analiz i modelirovanie ustoichivogo razvitiya sotsialno-ekonomicheskikh sistem (Cognitive analysis and simulation of sustainable development of social and economic systems). Izdatelstvo Rostovskogo universiteta = Rostov/Don state university publishers. Rostov/Don. 2005. 288 p.
42. Saati A., Kerns K. Analiticheskoe planirovanie. Organizatsiya sistem (Analytical planning. Organization of systems). Radio i svyaz = Radio and broadcasting. Moscow. 1991. 224 p.
43. World Steel in Figures 2014. World Steel Association. Brussels. 2014. 17 p.

Language of full-text english
Full content Buy
Back