Journals →  Chernye Metally →  2012 →  #7 →  Back

Development of metallurgy in Russia and CIS
ArticleName Development of qualimetry theory for metalware products
ArticleAuthor G. Sh. Rubin, M. V. Chukin, G. S. Gun, D. M. Zakirov, I. G. Gun.
ArticleAuthorData

Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov, Magnitogorsk, Russia:

G. Sh. Rubin, Candidate of Engineering Sciences, Assistant Professor, Head of Department of Economics and Legal Affairs

M. V. Chukin, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair of Machine-building and Metallurgical Technologies, m.chukin@mail.ru

G. S. Gun, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Consultant of the Rector

I. G. Gun, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Chair of Technologies, Certification and Service of Automobiles

 

"Avtonormal" Belebeevsky Works, Belebey, Bashkortostan, Russia:

D. M. Zakirov, Doctor of Engineering Sciences, Chairman of the Council of Directors

Abstract

The paper presents developed theory of complex qualitative estimation of quality (qualimetry) for metalware products and technologies for their production. This theory is based on the common constructive principle of structuring properties of metalware products and systematic approach to estimation of quality of finished products and technological processes. The main problems that should be solved in qualimentry are observed and successes in this field achieved by the specialists of Magnitogorsk Srare Technical University are displayed. The functional-aimed analysis of methodological grounds of investigation of quality of metalware products and technologies is suggested. Conducted investigations allowed to propose the new procedure of deformation processing and comparative characteristics of these processes is presented. It is shown that these qualimetry developments have been realized at "MMK-Metiz" works, "Avtonormal" Belebeevsky works, Beloretsk Metallurgical Works, Cherepovets Steel Rolling Works, "BelZAN" and "Belmag" companies. Practical example of realization of qualimetry principles is presented for the scientidic project "Development of hi-tech production of steel reinforced bars for iron concrete sleepers of new generation on the base of the new technology of thermal deformation nano-structuring".

keywords Qualimetry, metalware production, results, reinforced bars, concrete sleepers
References

1. Azgaldov G. G., Raykhman E. P. O kvalimetrii (About the quality control). Moscow : Standarty, 1972. 172 p.

2. Rubin G. Sh., Gun G. S. Logicheskie zakony otsenki kachestva produktsii (Logical rules of a product quailty rating). Magnitogorsk, 1981. 23 p. Deposited by VINITI 19.09.1981, No. 4105-81 B. (Unpublished)

3. Gun G. S. Upravlenie kachestvom vysokotochnykh profiley (Quality management of hiqh-precision profiles). Moscow : Metallurgiya, 1984. 152 p.

4. Gun G. S., Chukin M. V. Optimizatsiya protsessov tekhnologicheskogo i ekspluatatsionnogo deformirovaniya izdeliy s pokrytiyami (Processes optimisation of technological and exploitation deformation of coated products). Magnitogirsk : Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov, 2006. 323 p.

5. Zakirov D. M., Rubin G. Sh., Mezin I. Yu. et al. Kvalimetricheskaya otsenka proizvodstva avtomobilnogo krepezha : monografiya (Quality control estimation of automobile hardware production : monography). Magnitogirsk : Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov, 2007. 158 p.

6. Zakirov D. M., Rubin G. Sh., Mezin I. Yu. Upravlenie kachestvom pri proizvodstve shipov protivoskolzheniya : monografiya (Quality control during the production of anti-sliding pins: monography). Magnitogirsk : Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov, 2008. 114 p.

7. Gun I. G., Rubin G. Sh., Salnikov V. V. Kompleksnaya otsenka effektivnosti protsessov proizvodstva sharovykh paltsev (Complex efficiency evaluation of production processes of ball pins). Magnitogirsk : Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov, 2008. 133 p.

8. Rubin G. Sh., Gun G. S., Kireev I. N. et al. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya – Proceeding of Universities. Ferrous Metallurgy (Steel in Translation). 1980. No. 11. pp. 40-42.

9. Rubin G. Sh., Gun G. S., Pudov E. A. et al. Izvestiya vuzov. Mashinostroenie –  Proceeding of Universities. Mechanical engineering. 1981. No. 5. pp. 155-157.

10. Rubin G. Sh., Gun G. S., Pudov E. A. et al. Stal – Steel in Translation. 1983. No. 1. pp. 56-57.

11. Zakirov D. M., Rubin G. Sh., Salnikov V. V. Proizvodstvo Prokata – Rolled Products Manufacturing. 2006. No. 12. pp. 35-58.

12. Chukin V. V., Rubin G. Sh., Vakhitova F. T. et al. Vestnik MGTU imeni G. I. Nosova – Bulletin of Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov. 2007. No. 4. pp. 99-102.

13. Rubin G. Sh., Kamalutdinov I. M. Vestnik MGTU imeni G. I. Nosova – Bulletin of Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov. 2010. No. 1 (29). pp. 70-71.

14. Rubin G. Sh. Vestnik MGTU imeni G. I. Nosova – Bulletin of Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov. 2011. No. 2 (34). pp. 29-30.

15. Rubin G. Sh., Storozhev S. B., Gun G. S. et al. Vybor ratsionalnoy tekhnologii pri proizvodstve vysokotochnykh profiley s primeneniem metodov kolichestvennogo izmereniya kachestva (Choice of a rational technology during the manufacturing of high-precision profiles with application of methodology of the quantitative quality measurment). Pyatiletke kachestva i effektivnosti – trud i poisk molodykh metallurgov. Vsesoyuznaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya (Labour and search of young metallurgists for the five year plan of quality and efficiency. All-union scientific and technical conference). Tula, 1978. pp. 92-93.

16. Rubin G. Sh., Chukin V. V., Zakirov D. M. et al. Vybor effektivnoy tekhnologii proizvodstva metizov avtomobilnogo naznacheniya : trudy VII kongressa prokatchikov (Tom 1) (Choice of efficient production technology of metal products for automotive use : proceedings of the VII Congress of rollermen (Volume 1)). Moscow, 15-18 October 2007. pp. 395-399.

17. I. Yu. Mezin, G. Sh. Rubin, D. M. Zakirov et al. Metodologiya kompleksnoy otsenki protsessov kholodnoy obyemnoy shtampovki. Sovremennye dostizheniya v teorii i tekhnologii plasticheskoy obrabotki metallov : tretya mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya (Methodology of a complex process evaluation of a cold die forging. Modern acchievements in theory and technology of plastic metal working : third International scientific and technical conference). Saint Petersburg : Publishing house of Polytechnical University, 2007. pp. 388-391.

18. Rubin G. Sh. Funktsionalnyi analiz kak metodologicheskaya osnova upravleniya kachestvom metizov : trudy VIII kongressa prokatchikov (Tom 1) (Functional analysis as a methodological basis of metal products quality management : proceedings of a VIII rollermen congress (Volume 1)). Magnitogorsk, 11-15 October 2010. pp. 397-399.

19. Rubin G. Sh., Korchunov A. G., Lysenin A. V. Upravlenie rezultativnostyu mnogooperatsionnykh tekhnologicheskikh protsessov (Effectiveness management of multioperative technological processes). Upravlenie bolshimi sistemami : materialy VIII Vserossiyskoy shkoly-konferentsii molodykh uchenykh (Management of the huge systems :materials of VIII All-Russian conference-school of the young scientists). Moscow, 2011. pp. 327-331.

20. Rubin G. Sh., Chukin M. V., Gun G. S. et al. Razvitie kvalimetrii metiznogo proizvodstva (Quality control development of the metal ware production). Innovatsionnye tekhnologii obrabotki metallov davleniem : sbornik dokladov mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii (Innovation technologies of the metal forming : reports of the International scientific and engineering conference). Moscow, 2011. pp. 320-325.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back