Journals →  Non-ferrous Metals →  2016 →  #2 →  Back

METAL PROCESSING
ArticleName Specificity of the titanium-powder alloying tablets usage in aluminium alloys
DOI 10.17580/nfm.2016.12.11
ArticleAuthor Bazhin V. Yu., Savchenkov S. A., Kosov Yu. I.
ArticleAuthorData

Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia:

V. Yu. Bazhin, Head of Department of Technological Processes Automation and Production, e-mail: bazhin-alfoil@mail.ru
S. A. Savchenkov, Post-Graduate Student, Department of Metullurgy, e-mail: savchenkov.tlc@bk.ru
Ya. I. Kosov, Post-Graduate Student, Department of Metallurgy, e-mail: yaroslav_kosov@spmi.ru

Abstract

An issue of improving the extruded titanium alloying elements with the purpose of the components dilution speed and completeness enhancing is discussed in the paper. Investigation of titanium alloying tablet obtained by cold extrusion has been fulfilled. Problems of the powdered titanium densing are listed and discussed. Determined were chemical compositions of titanium alloying elements from different suppliers, implemented was an estimation of mechanical strength subject to the density of tablets, obtained were the data on absorption and dilution in aluminium solutions, studied was the flux and titanium powder distribution in alloying tablet. Сomparative analysis of the alloying tablet porosity has been carried out by means of the ImageJ image analysis and processing software. Molasses has been used in the produced alloying tablet as a binder, which guarantees the flux uniform distribution throughout tablet volume with homogeneous pores formation after annealing, as distinct from the tablets of other manufacturers. The flux uniform distribution throughout tablet volume assures forming the aluminium alloy structure with the given composition of intermetallic compounds. The obtained alloying tablet possesses higher mechanical properties and demonstrates rate of dissolution in aluminium solution 15–20% higher than that of analogues. It was found that titanium powders should have improper (irregular) form and advanced surface of particles to allow pressing them at low pressures in rigid matrices and obtain products in tablets with the required porosity and strength. It was revealed that improvement of flux adhesion with titanium powder and powders compressibility is achieved by means of introducing a binder, molasses, which envelops particles and provide and additional strength of tablets on extrusion.

keywords Alloying tablets, titanium, titanium powder, cold extrusion, aluminium alloys, dissolution rate, molasses
References

1. Belov N. A. Fazovyy sostav promyshlennykh i perspektivnykh alyuminievykh splavov (Phase composition of industrial and prospective aluminium alloys). Moscow : Publishing House of “MISiS”, 2010. 511 p.
2. Novikov I. I., Zolotorevskiy V. S., Portnoy V. K., Belov N. A., Livanov D. V., Medvedeva S. V., Aksenov A. A., Evseev Yu. V. Metallovedenie. Uchebnik v 2 tomakh (Physical metallurgy : textbook : in two volumes). Under the editorship of V. S. Zolotorevskiy. Vol. 1. Moscow : MISiS, 2009. 496 p.
3. Sizyakov V. M., Gopienko V. G., Aleksandrovskiy S. V. Poluchenie poroshkov aluminiya, magniya i titana s ispolzovaniem metodov nanometallurgii (Aluminium, magnesium and titanium powders obtaining by nanometallurgy methods). Saint-Petersburg : Saint-Petersburg State Mining Institute, 2008.
4. Vasiliev V. V., Kurilov P. G., Ligachev A. E., Mishin B. S. Poroshkovaya metallurgiya i kompositsionnye materialy (Powder metallurgy and composite materials). Moscow : MATI, 1983. 62 p.
5. Podrezov Yu. M. Vliyanie tekhnologicheskykh i strukturnykh parametrov poroshkovogo titana na zakonomernosty kontaktoobrazovaniya (The powdered titanium process variables and structural parameters influence on the contact formation mechanism). Poroshkovaya metallurgiya = Powder Metallurgy. 2009. No. 3/4. pp. 98–111.
6. Podrezov Yu. N., Laptev A. V., Nazarenko V. A. Strukturnaya chuvstvitelnost mekhanicheskykh svoystv poroshkovogo titana (Structural susceptibility of the powdered titanium mechanical properties). Uchenye zametki : mezhuniversitetskiy sbornik (“Inzhenernaya mekhanika”) (Scientific notes : the interuniversity collection (“Engineering mechanics”)). Vol. 25, Part II (June, 2009). Lutsk, 2009. pp. 198–203.
7. Cui X. et al. Fabrication of fully dense TiAl-based composite sheets with a novel microlaminated microstructure. Scripta Materialia. 2012. Vol. 66. No. 5. pp. 276–279.
8. Ding W., Xia T., Zhao W. Performance Comparison of Al–Ti Master Alloys with Different Microstructures in Grain Refinement of Commercial Purity Aluminum. Materials. 2014. Vol. 7, No. 5. pp. 3663–3676.
9. Makhov S. V., Kozlovskiy G. A., Moskvitin V. I. Osnovy protsessa aluminotermicheskogo polucheniya ligatury Al–Ti iz TiO2, rastvorennogo v khlpridno-ftoridnom rasplave (The concepts of the process of aluminothermic obtaining of Al–Ti master alloy from TiO2 dissolved in chloride-fluoride melt). Tsvetnye metally = Non-ferrous Metals. 2015. No. 11. pp. 34–38.
10. Moskvitin V. I., Nikolayev I. V., Fomin B. A. Metallurgiya legkikh metallov (Metallurgy of light metals). Moscow : Intermet Inzhiniring, 2005. 413 p.
11. Uliyanov D. S., Piskarev D. V., Shevtsov M. G. Kompleksnye tabletirovannye ligatury (Complexes tableted alloying elements). Tsvetnye metally = Non-ferrous Metals. 2011. No 7. pp. 65–67.
12. Gurevych L. M., Shmorgun V. G. Formirovanie intermetallidov pri vzaimodeystvii rasplava aluminiya s titanom (The intermetallic compounds formation on the aluminium melt interaction with titanium). Metallurg = Metallurgist. 2015. No. 12. pp. 68–74.
13. Napalkov V. I., Bondarev B. I., Tararyshkin V. I., Chukhrov M. V. Ligatury dlya proizvodstva aluminievykh i magnievykh splavov (Alloying compositions for aluminium and magnesium alloys production). Moscow : Metallurgiya, 1983. 159 p.
14. Napalkov V. I., Makhov S. V. Legirovanie i modifitsirovanie aluminiya i magniya (Aluminum and magnesium alloying and modifocation). Moscow : MISiS, 2002. 376 p.
15. Antsiferov V. N., Smetkin A. A., Yarmonov A. N., Peshche renko S. N. Sposob polucheniya titanovogo poroshka poroshka (Method of titanium powder manufacturing). Patent RF, No. 2178341. Asserted 20.01.2002. Published Bulletin No. 2.
16. Gulyakin A. I., Mushkov S. V., Berdyannikova L. M., Semyannikov G. G. et al. Sposob polucheniya titanovogo poroshka (Method of titanium powder manufacturing). Patent RF, No. 2061585. Published 10.10.1994.
17. Sujata M., Bhargava S., Sandal S. Microstructural Features of TiAl3 Base Compounds Formed by Reaction Synthesis. Materials and Design. 2011. Vol. 32, No. 1. pp. 207–216.
18. Lagosa M. A., Agotea I., Gutierreza M., Sargsyana A., Pambaguianb L. Synthesis of TiAl by Thermal Explosion + Compaction Route: Effect of Process Parameters and Post-Combustion Treatment on Product Microstructure. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. 2010. Vol. 19, No. 1. pp. 23–27.
19. Cheberyak O. I., Sivkov V. L., Bogdanov O. V., Geyko M. A. Formirovanie strukturnykh sostavlyayushchikh v psevdoligaturakh (Formation of structural components in pseudoligatures). Zagotovitelnye proizvodstva v mashinostroyenii = Blanking Productions in Mechanical Engineering. 2010. No. 11. pp. 8–10.
20. Cheberyak O. I., Sivkov V. L., Lyubimtsev A. A., Chuvagin N. F., Titov A. V. Osobennosti formirovaniya struktur
v obieme psevdoligatur (Bulk Structure Formation in Quasi Preliminary Alloys). Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Metallurgiya = Bulletin of the South Ural State University. Series “Metallurgy”. 2012. No. 39. pp. 16–20.

Full content Specificity of the titanium-powder alloying tablets usage in aluminium alloys
Back