Journals →  Chernye Metally →  2014 →  #11 →  Back

Development of metallurgy in Russia and CIS
ArticleName Progressive technology of modification of high-strength iron
ArticleAuthor P. A. Sluzov, V. K. Sedunov, V. A. Korovin, I. O. Leushin
ArticleAuthorData

Casting and Mechanical Works (Semenov, Russia):

Sluzov P. A., Head of technological Bureau
Sedunov V. K., General Director

 

Nizhniy Novgorod Dtate Technical University (Nizhniy Novgorod, Russia):

Korovin V. A., Dr. Eng., Ass. Prof., Prof.
Leushin I. O., Dr. Eng., Prof, Head of the Chair “Metallurgical Technologies and Equipment”

Е-mail (common): mto@nntu.nnov.ru

Abstract

At present time, no one of the casting structural materials can be compared with high-strength iron, meaning diversity of its technical application. It should be mentioned that high-strength iron with spheroidal graphite has several features, in spite of its high technological properties. It was found out that usage of the new method for modifier introduction as powder wire can be considered as the most prospective direction of iron spheroidizing treatment. The article is devoted to study of technological features of melt modifi cation by powder wire. Investigations have been undertaken in the casting shop of Casting and Mechanical Works in Semenov, Nizhniy Novgorod region. The results of experimental works aimed on production of high-strength iron from synthetic one in small ladles (up to 200 kg) are presented. Chemical composition, processing temperature, amount of modifier and mechanical properties are examined and compared. Relationship between iron strength and amount of modifier, depending on conditions of melt treatment with/without spheroidizing, is displayed. Additionally, the paper considers efficiency of pre-spheroidizing treatment of iron melt by carbonates. It is shown that treatment in optimal modification conditions (melt preparation and spheroidizing treatment with proposed parameters) allows to rise essentially mechanical properties and to provide stability of modification effect with simultaneous decrease of consumption of magnesium alloying composition presented by powder wire.

keywords High-strength iron, modifi cation, wire modifi er, melt, prespheroidizing treatment, carbonates, structure, mechanical properties
References

1. Vysokoprochnye chuguny dlya otlivok (High-strength cast irons for molds). Moscow : Mashinostroenie, 1982. 222 p. (in Russian)
2. Aleksandrov N. N., Bekh N. I., Radchenko M. V. Vysokoprochnyy chugun s sharovidnym grafitom — unikalnyy konstruktsionnyy material XX veka (High-strength cast iron with spheroidal graphite is a unique construction material of the XX century). Liteynoe proizvodstvo = Foundry. Technologies and equipment. 2006. No. 6. pp. 2–5.
3. Ivanov D. M., Naumenko V. D., Milyaev A. F. Novye materialy, progressivnye tekhnologicheskie protsessy i upravlenie kachestvom v zagotovitelnom proizvodstve (New materials, progressive technological processes and quality management in blank production). Materialy Rossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. Tom 2 (Materials of Russian scientific-technical conference. Volume 2). Rybinsk, 2007. pp. 162–167.
4. Korovin V. A., Leushin I. O., Gerotskiy V. A. Sovershenstvovanie protsessa modifitsirovaniya vysokoprochnogo chuguna (Improvement of the process of modifi cation of high-strength cast iron). Chernye Metally = Ferrous metals. 2009. No. 7. pp. 6–7.
5. Olsen S. O., Skaland T., Hartung C. Modifitsirovanie serykh i vysokoprochnykh chugunov. Sravnenie tsentrov kristallizatsii grafita i nekotorye prakticheskie rekomendatsii po modifi tsirovaniyu (Modification of gray and high-strength cast irons. Comparison of graphite crystallization centers and some practical recommendations on modification). Liteyshchik Rossii = Russian caster. 2011. No. 2. pp. 29–34.
6. Kovalevich E. V. Sposoby modifitsirovaniya chuguna dlya polucheniya sharovidnoy formy grafita (Cast iron modification methods for spherical graphite obtaining). Liteynoe proizvodstvo = Foundry. Technologies and equipment. 2006. No. 4. pp. 2–5.
7. Usmanov R. G., Ryabchikov I. V., Andreev V. V., Kapustina L. S. Sravnitelnye issledovaniya effektivnosti grafitiziruyushchikh modifikatorov s razlichnym soderzhaniem bariya (Comparative researches of efficiency of graphitizing modifiers with various content of barium). Liteynoe proizvodstvo = Foundry. Technologies and equipment. 2006. No. 4. pp. 21–22.
8. Andreev V. V., Kapustina L. S. Rol aktivnykh elementov v povyshenii effektivnosti grafitiziruyushchikh modifikatorov (Role of active elements in increasing of graphitizing modifi ers' efficiency). Liteynoe proizvodstvo = Foundry. Technologies and equipment. 2006. No. 4. pp. 18–21.
9. Korovin V. A., Leushin I. O., Illarionov I. E., Sluzov P. A., Sedunov V. K. Sovershenstvovanie protsessa modifitsirovaniya serykh vagranochnykh chugunov (Improvement of the process of modification of gray cupola irons). Trudy sezda liteyshchikov (Proceedings of casters’ meeting). Ekaterinburg, 2014. pp. 38–42.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back