Journals →  Chernye Metally →  2013 →  #10 →  Back

Development of metallurgy in Russia and CIS
ArticleName Application of SHS electrode materials and technology of electrospark deposition for strengthening of rolling rolls
ArticleAuthor A. E. Kudryashov, O. N. Doronin, E. I. Zamulaeva, E. A. Levashov, N. V. Shvyndina
ArticleAuthorData

National University of Science and Technology “MISiS” — Institute of Structural Macrokinetics ISMAN (Russia, Moscow):

Kudryashov A. E., Leading Scientific Fellow, SHS Scientific-Education Center, E-mail: aekudr@rambler.ru
Zamulaeva E. I., Cand. Eng., Scientific Fellow
Levashov E. A., Dr. Eng., Prof., Head of the Chair of Powder Metallurgy and Functional Coatings
Shvyndina N. V., Scientific Fellow

 

Staroosolsky Technological Institute, National University of Science and Technology “MISiS” (Russia, Staryi Oskol):

Doronin O. N., Sr. Lecturer, Chair of Technology and Equipment in Metallurgy and Machine-building

Abstract

Electrode materials manufactured by self-propagating high-temperature synthesis (SHS) technology were used for treatment of rolling rolls of white iron. The features of the formation of electrospark coatings on substrates made of white iron have been studied in the conditions of varying the energy processing modes in the range of 0.1–6 J. White iron SPKhN-60 (including 3.1% Fe, 1.89% Si, 0.56% Mn, 0.4% Cr and 0.9 % Ni) was used as substrate material (for cathodes), while electrode materials (anodes) were presented by STIM (synthetic hard tool material) alloys, manufactured via SHS technology. The structure, composition and properties of the formed electrospark coatings manufactured under the optimal mode (E = 0.4 J) were investigated. It is shown that electrospark treatment by carbide electrodes leads to increase hardness, heat resistance and wear resistance of the samples made of white iron. It was established thatelectrospark iron processing provides wear lowering by 2.5 times, and wear speed of coatings of SHS electrodes is less than this for coatings made of conventional T15K6 alloy. Electrode materials STIM-11 (TiB2-NiAl) and STIM-40NA (TiC-NiAl) are recommended for the treatment of rolling rolls.

keywords Electrospark deposition, self-propagating high-temperature synthesis, synthetic hard tool materials, white iron, rolling roll, wear-resistant coatings, friction coefficient
References

1. Beznos M. P. Valki krupnosortnykh i relsobalochnykh stanov (Rollers of heavy and structural mills). Moscow : Metallurgiya, 1966. 148 p.
2. Skoblo T. S., Rudyuk S. I., Shaparenko A. V. et al. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya — Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 1988. No. 16. pp. 2–15.
3. Platov S. I., Rumyantsev M. I., Dema P. P. et al. Vestnik Magnitogorskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta imeni G. I. Nosova — Bulletin of Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov. 2011. No. 4. pp. 19–21.
4. Shebanits E. N., Omelyanenko N. I., Kurakin Yu. N. et al. Metallurg — Metallurgist. 2012. No. 8. pp. 72–75.
5. Rudyuk A. S. Povyshenie iznosostoykosti chuguna valkov goryachey prokatki metodom elektroiskrovoy obrabotki : avtoreferat dissertatsii ... kandidata tekhnicheskikh nauk: 05.02.01 (Increasing of wear resistance of cast iron of hot rolling rolls by electromachining method : thesis of inauguration of Dissertation ... of Candidate of Engineering Sciences: 05.02.01). Kharkiv : Kharkiv Automobile and Highway Institute (Kharkiv National Automobile and Highway University), 1992. 21 p.

6. Levashov E. A., Kudryashov A. E., Sheveyko A. N. et al. Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals. 2003. No. 6. pp. 73–77.
7. Gitlevich A. E., Mikhaylov V. V., Parkanskiy N. Ya. et al. Elektroiskrovoe legirovanie metallicheskikh poverkhnostey (Electric-spark alloying of metallic surfaces). Kishinev : Shtiintsa, 1985. 195 p.
8. Nikolenko S. V., Verkhoturov A. D. Novye elektrodnye materialy (New electrode materials). Vladivostok : Dalnauka, 2005. 219 p.
9. Levashov E. A., Rogachev A. S., Kurbatkina V. V. et al. Perspektivnye materialy i tekhnologii samorasprostranyayushchegosya vysokotemperaturnogo sinteza (Prospective materials and technologies of self-spreading high-temperature synthesis). Moscow : MISiS Publishing House, 2011. 377 p.
10. Gorelik S. S., Skakov Yu. A., Rastorguev L. N. Rentgenograficheskiy i elektronno-opticheskiy analiz (X-ray and electron-optical analysis). Moscow : MISiS Publishing House, 1994. 328 p.
11. Rusakov A. A. Rentgenografiya metallov (X ray study of metals). Moscow : Atomizdat, 1977. 280 p.
12. Shelekhov E. V., Sviridova T. A. Metallovedenie i termoobrabotka metallov — Metal Science and Heat Treatment. 2000. No. 8. pp. 16–19.
13. Voytovich R. F., Pugach E. A. Okislenie tugoplavkikh soedineniy : spravochnik (Oxidation of refractory compounds : reference book). Under the editorship of G. V. Samonov. Kiev : Naukova dumka, 1968. 84 p.
14. Kudryashov A. E., Levashov E. A., Doronin O. N. et al. SVS-elektrodnye materialy dlya uprochneniya poverkhnosti belogo chuguna (SHSelectrode materials for reinforcement of white cast-iron surface). Trudy mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Nanotekhnologii funktsionalnykh materialov” (NFM 2012), 27– 29 iyunya 2012 (Proceedings of international scientific and technical conference “Nanotechnologies of functional materials“ (NFM 2012), June 27–29, 2012). Saint Petersburg : Publishing House of Saint Petersburg State Polytechnical University. pp. 429–435.
15. Kashchenko F. D., Frumin I. I., Gordan G. N. Osobennosti iznosa prokatnykh valkov i voprosy razrabotki naplavochnykh materialov (Peculiarities of wear of rollers and problems of development of facing materials). Sovremennye sposoby naplavki i ikh primenenie (Modern methods of facing and their application). Under the editorship of I. I. Frumin. Kiev : E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1980. 135 p.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back